บริษัทฯ ของเราเลือกจำหน่าย

คอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค CPAC, ทีพีไอคอนกรีต TPI Concrete, อินทรีคอนกรีต INSEE Concrete, เอเซียและชลประทานคอนกรีต ASIA JALAPRATAN Concrete, น่ำเฮงคอนกรีต NUMHENG Concrete ฯลฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ของเรายินดีที่จะให้บริการ

โดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่  “คุ้มค่า คุ้มราคาทุกคิวคอนกรีต”